İzmit Matematik Özel Ders

İzmit Özel Ders

Öğrenciler yetersiz olduklarını düşündüğü dersler için özel ders almaktadır. İzmit özel ders birçok öğrenci tarafından sık sık tercih edilmektedir. Özel derslerde öğrencilerin anlamadıkları ya da zorlandıkları konular üzerinde durularak genel bir ders anlatımı yapılmaktadır.

Özel derslerde anlatılan konular pratik ve anlaşılır şekilde anlatılarak öğrencilerin akıllarında kalması sağlanmaktadır. Öğrenciler başarısız oldukları dersler için özel ders alarak kısa süre içerisinde başarıyı yakalamaktadır.

Özel Ders ile Derslerinizde Başarıyı Yakalayın

Özel dersler öğrencilere büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlardan en önemlisi ise derslerin esnek ve rahat bir şekilde işleniyor olmasıdır. Başarısız oldukları dersler için özel ders alan öğrenciler, kısa süre içerisinde başarıyı elde etmektedir.

Sınıf ortamlarında fazla gürültüden ve sesten öğrenciler bazı konuları anlamayabilir. Bu gibi durumlarda öğrenciler birebir özel ders alarak istedikleri ortamda öğretmenleri ile derslerini işleyebilmektedir.

Özel Ders Alarak Sınavlarınızda Başarılı Olun

Öğrenciler sınav zamanlarında stres yaparak olumsuz düşüncelere kapılmaktadır. Stres ve olumsuz düşünceler, öğrencilerin derslere adapte olmasını engellemektedir. Bu gibi durumlarda öğrenciler özel ders alabilirler. Özel ders öğretmenlerinin koçluğu ile sınav zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilirler.

Özel dersler sayesinde öğrenciler sınavlarında başarı elde ederek istedikleri konuma gelebilmektedir. Sizde İzmit LGS kursu ile sınavlarınızda başarılı olmak için Adem Hoca ile istediğiniz ders için özel ders alabilirsiniz.

İzmit Özel Dersler ile Bilgilerinizi Avantaja Çevirin

Özel derslerde öğrencilere öğrenme teknikleri uygulanmaktadır. Kalabalık sınıfların yanı sıra öğretmenleri ile birebir ders işleyen öğrenciler, seviyelerine uygun şekillerde ders almaktadır. Bu durum öğrencilerin öğrenme durumuna büyük bir oranda etki etmektedir. Özel dersler öğrencilerin öğrenme kapasitesini arttırmaktadır.

Bunun yanı sıra evde ödev yapmakta zorlanan ya da ev ödevlerini yapmak istemeyen öğrenciler, İzmit etüt merkezleri ile bu sorunun üzerinden gelebilmektedir. Etüt merkezleri, öğrenciler için oldukça ideal bir ders ortamı sunmaktadır. Bu şekilde öğrenciler daha odaklı bir şekilde ders çalışabilmektedir.

Derslerinize Özel Ders Alarak Çalışın

Birebir alınan dersler öğrencilere daha fazla verim sağlamaktadır. Öğretmenleri ile baş başa ders işleyen öğrenciler daha fazla bilgi alabilmektedir ve anlamadığı yerleri tekrar sorabilmektedir. Bu şekilde öğrenciler kalabalık sınıf ortamlarına oranla daha verimli dersler geçirmektedir. Öğretmenlerde öğrencilerinin eksiklerini anlayarak daha iyi ders verebilmektedir.

Derslerine özel ders alarak çalışan öğrenciler, akademik hayatlarında da başarıyı kısa süre içerisinde yakalayabilir. Özel ders ile sınavlarınıza çalışarak iyi bir eğitim hayatı elde edebilirsiniz.

Özel Dersler ile Dersler Artık Çok Kolay

İzmit matematik özel ders alan öğrenciler, matematik dersinde başarıyı yakalamaktadır. Bildiğimiz üzere matematik dersi birçok öğrenciyi zorlamaktadır. Özellikle sınavlar için öğrenciler matematik dersi açısından endişe duymaktadır.

Ancak özel dersler ile öğrenciler matematik korkularını yenerek bu derste de başarı elde edebilir. Özel dersler ile öğrenciler matematiğin aslında ne kadar kolay ve basit bir ders olduğu öğrenebilir. Bu şekilde sınavlarda ve derslerde matematik açısından endişe duymazlar.

Her Yaştan Öğrenciye Matematik Özel Ders

Matematik dersi yalnızca üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için değil, ilkokul ve ortaokul öğrencileri içinde oldukça önemlidir. Çünkü matematik dersinde başarılı olmak için temellerin iyi atılmış olması gerekir. Bu nedenle ilkokul ve ortaokul matematiği oldukça önemlidir. İzmit ilkokul matematik için özel ders alan öğrenciler, ilerleyen eğitim yıllarında matematik dersi açısından daha başarılı olmaktadır.

Özel Ders Seçeneği ile Zorlandığınız Konuları Çözün

Bazen derslerinizde başarısız olabilirsiniz ve o dersi hiçbir zaman yapamayacağınızı düşünebilirsiniz. Ancak özel dersler ve özel ders öğretmenleriniz ile bu yaklaşımınızı yenebilirsiniz. Okuldaki derslerinizde soru çözerken ya da sınavlara hazırlanırken karşılaştığınız ve anlamadığınız konuları özel ders öğretmenleriniz ile kolayca çözebilirsiniz.

Herkes farklı bir öğrenme tarzına sahiptir. Bazı kişiler işiterek daha iyi anlarken, bazı kişiler ise görsel olarak daha iyi anlamaktadır. Özel ders öğretmenleri, öğrencilerin öğrenme tarzlarına göre dersler vermektedir. Sizde zorlandığınız konularda özel ders almayı tercih edebilirsiniz.

İzmit Ortaokul Matematiğinizi Özel Dersler ile Geliştirin

Ortaokul sürecinde öğrenciler lise sınavına hazırlanmaktadır. Lise sınavı içinde matematik dersi oldukça önemlidir. Puanını arttırmak isteyen öğrenciler matematik dersine daha fazla önem vermektedir. Matematik ile ilgili sorun yaşayan ortaokul öğrencileri, İzmit ortaokul matematik özel ders seçeneği ile bu sorunlarına çözüm bulabilmektedir.

Ortaokul matematik konuları için özel ders alarak başarılı bir süreç geçirebilirsiniz ve gelecek eğitim hayatınızdaki matematiğinizin temellerini sağlamlaştırabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyen dönemlerde de matematik dersi ile ilgili herhangi bir sıkıntı çekmezsiniz.

İzmit Özel Ders Neden Gerekli Diyorsanız

Öğrenciler, okullarda ve sınıflarda kalabalık ortamlarda ders işlemektedir. Bu kalabalık ortamlarda anlamadıkları ya da dinleyemedikleri dersler olabilmektedir. Anlamadıkları konuları tek başlarına çalışmaya ve öğrenmeye çalışan öğrenciler daha fazla zorlanarak o dersten soğumaktadır.

Bunun yanı sıra sınavlar öğrencilerin uzun zaman önce gördüğü konuları da kapsadığı için kısa süre içerisinde tüm konuları çalışmak öğrencilere yetmiyor. Bu yüzden öğrencilerin özel ders olması onlara çok fazla yarar sağlamaktadır. Birebir özel ders alan öğrenciler, aldıkları eğitim sayesinde derslerinde daha verimli olmaktadır.

Özel Dersin Faydaları ile Eğitim Hayatınız Kolaylaşsın

Özel derslerin faydaları ve üstünlükleri oldukça fazladır. Öğrenciler özel dersler sayesinde verimli çalışmayı öğrenmektedir. Birebir öğretmenler sayesinde daha rahat ve daha güvende ders işleyebilirsiniz. Rahat bir şekilde anlamadığınız yerleri ve anlamadığınız konuları sorabilirsiniz. Bu şekilde ders konusunda kendinize olan özgüveninizi arttırabilirsiniz.

Özel ders alarak başarısız olduğunuz derslere karşı olan ilginizi arttırabilirsiniz. Özel dersler ile yapamadığınız ve anlamadığınız derslere karşı olan ön yargılarınız azalacaktır. Ayrıca aldığınız dersler ile akademik başarınızın oranını arttırabilirsiniz.

İzmit Özel Dersler ile Eğitimde Farklı Teknikler

Özel derslerde öğrenciler farklı ve yeni teknikler ile ders almaktadır. Bu şekilde konular daha akılda kalıcı olmaktadır. Her öğrenci kendisine özel olarak hazırlanmış olan ders programı ile ders almaktadır. Öğretmenler öğrencilerin eksiklerine göre belirli bir ders programı hazırlayarak ders vermektedir.

Özel derslerde öğrencilerin zorlandığı ve yapamadığı konular üzerinde daha fazla durulmaktadır. Bu şekilde öğrenciler eksiklerini kolay bir şekilde tamamlamaktadır. Özel ders seçenekleri ile öğrenciler eğitimlerine çok farklı bir yön verebilmektedir.

Özel Dersin Eğitim Hayatınızdaki Önemi

Öğrenciler gerekli akademik başarıları gösteremediği zaman özel olarak ders alabilirler. Okullarda işlenen dersler, genel olarak belirli bir düzey üzerinden anlatıldığı için bazı öğrenciler kolay, bazı öğrenciler ise zorlanabilmektedir. Bu nedenle birçok öğrenci konuyu anlamasa bile geçmek zorunda kalmaktadır.

Bu gibi durumları ortadan kaldıran ve tamamen öğrenciye özel olarak hazırlanan ders programları ile birebir verilen derslere özel ders denmektedir. Bu özel derslerde hem ders işlenmektedir, hem ödev yapılmaktadır hem de konuların pekişmesi yapılmaktadır. Tüm bu işlemler öğrencilere özel olarak hazırlandığı için verimi ve kalıcılığı oldukça yüksek olmaktadır.

Özel Ders Yöntemleri

Özel derslerin özellikleri ve yöntemleri bulunmaktadır. Bunların bir kısmı sabittir, birtakımı ise öğretmenden öğretmene göre değişiklik gösterebilir. Özel dersin her anı verimli bir şekilde geçmektedir. Öğrenci öğretmeni ile sağlam bir bağ kurmaktadır. Öğretmenler birebir dersler sayesinde öğrencilerin genel durumunu daha iyi anlayabilmektedir. Öğrenciye özel uygulamalar ile daha kolay bir eğitim verilmektedir.

Ayrıca özel ders yöntemleri ile dikkat eksikliği gibi sorunlar çözülebilmektedir. Ders sırasında ortamda sadece öğrenci ve öğretmen olduğu için öğrencinin dikkatini verebileceği başka bir durum oluşmamaktadır. Dersten korkan ya da kaygılanan öğrenciler özel ders seçenekleri sayesinde bu durumu çözüme kavuşturabilmektedir.

Özel Dersler ile Üniversite Sınavına Hazırlanın

Üniversite sınavı, öğrencilerin geleceği ve eğitimleri açısından oldukça önemli bir sınavdır. İyi bir üniversitede, iyi bir eğitim almak isteyen öğrencilerin bu sınava çok iyi şekilde hazırlanması gerekir. İzmit YKS kursu ile öğrenciler konu açıklarını kapatarak sınava hazırlanabilmektedir.

Bildiğimiz üzere üniversite sınavları farklı oturumlardan oluşmaktadır. Bu nedenle öğrenciler her oturuma farklı şekilde çalışmalıdır. İzmit TYT matematik kursu ile ilk oturumun matematik konularına çalışabilirsiniz.

İzmit AYT matematik kursuyla da sınavın ikinci oturumuna kolay bir şekilde hazırlanabilirsiniz ve iyi bir üniversitenin kapılarını aralayabilirsiniz.

İzmit Özel Ders Taktikleri ile Öğrenciler Başarıyı Yakalıyor

Özel derslerde öğretmenler öğrencilerin yorulduğu süreleri belirler ve o saatlere göre öğrenciye ders saatleri belirlenir. Bu sürelere ek olarak molalar eklenir. En uygun ve en verimli saatlerde özel ders veren öğretmenler, öğrencinin derse olan ilgisinin de artmasını sağlamaktadır. Özel ders öğretmenleri gerektiği zamanlarda bir abla ya da bir gibi onları anlarlar. Bu sayede sorunlara birlikte çözüm yolu üretebilirler.

Özel ders taktikleri ile öğrencilerin motivasyonu arttırılır ve olumlu düşünmeler çoğalır. Öğrenciler özel dersler sayesinde başarısız hallerinde umutsuzluğa düşmezler. Genellikle bu durumun aşılması için öğretmenler büyük bir çaba sarf etmektedir.

İzmit Matematik Özel Ders ile Sınavlarınızda Matematik Netlerinizi Arttırın

Sınavlar için matematik dersi oldukça önemlidir. Çünkü puan veren soruların birçoğu matematik konularından gelmektedir. Bu nedenle öğrenciler sınav süreçlerinde matematiğe daha çok çalışmaktadır ve matematik netlerini arttırmayı hedeflemektedir.

Ancak bazı öğrenciler tek başlarına ya da sınıf ortamlarında matematik dersini ve konularını anlayamamaktadır. Buda onların matematik dersi için geride kalmasına neden olmaktadır. İzmit LGS matematik özel ders ile öğrenciler anlamadıkları konuları pekiştirerek öğrenmektedir. Öğretmenleri ile baş başa matematik özel ders alan öğrenciler sınavlarında daha başarılı olmaktadır.

İzmit Özel Dersler ile İsteğe Bağlı Ders Programları

Özel ders sayesinde öğrenciler okul gibi sıkı kuralları olan bir eğitim desteği almaz. Aksine özel dersler için okul yorgunluğunun atıldığı ve zihnin çalışmaya hazır olduğu saatler seçilerek bir program hazırlanmaktadır. Ders içerikleri ise okula ve sınavlara göre düzenlenmektedir.

Dikkat problemi olan öğrenciler için öğretmenler daha farklı yöntemler uygulamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin ailesi ile görüşmeler yapılarak hangi konularda başarısız olduklarına dair planlamalar yapılmaktadır. Bu şekilde çocuklar daha hızlı öğrenebilmektedir.

Dershaneler ile Eğitime Farklı Bir Bakış Açısı Geliştirin

Dershaneler, öğrencilerin sınav dönemleri için oldukça önemlidir. Sınava hazırlık süreçlerinde disiplinli ve planlı bir şekilde oldukça önemlidir. Dershanelerde planlı ve programlı şekilde çalışma düzeni sağlamaktadır. Dershaneye bağlı olarak haftalık ya da aylık deneme sınavları yapılmaktadır. Bu sınavlar sayesinde öğrenciler eksik oldukları konuları gözlemleyebilmektedir. Bu şekilde hangi öğrencinin, hangi konuda eksiği olduğuna göre etüt programları düzenlenmektedir.

İzmit dershaneleri ile öğrenciler sınavlarına donanımlı bir şekilde hazırlanmaktadır. Planlı çalışmaya ne kadar erken başlanırsa, başarı düzeyi de o oranca artmaktadır. Öğrenciler dershane çalışmaları ile planlı çalışmayı öğrenmektedir ve yeni nesil konulara hakim olmaktadır.

İzmit Online Ders Özel Ders

Sınav senelerinde olan kişiler tarafından sık sık tercih edilen İzmit online ders, öğrenciler için oldukça faydalı ve etkili bir eğitim sunmaktadır. Bu yöntem ile öğrenciler hangi derslerde eksiklerinin olduğunu ve hangi derslerini almak istediğine karar vermektedir. Ardından kişiye özel ders programları hazırlanmaktadır.

İzmit’in tüm ilçelerine özel ders hizmeti veren öğretmenler ile zamandan tasarruf edebilir ve derslerde yardımcı olacak bir öğretmene sahip olabilirsiniz. Bu sayede eksiklerinizi tamamlayabilir ve girdiğiniz sınavlarda istediğiniz başarıyı elde edebilirsiniz.

Online Ders İçin Kolayca Kayıt Olun

Öğrenciler her nerede olursa olsunlar online ders seçeneği ile kolayca eğitim alabilirler. Bu şekilde istedikleri mekanlarda, istedikleri zamanda derslere giriş yapabilirler. Bilgisayara ve internete sahip olan tüm öğrenciler kolay bir şekilde online ders alabilmektedir.

İzmit online ders almak için Adem Hoca ile iletişime geçebilirsiniz ve istediğiniz zaman özel ders almaya başlayabilirsiniz.

Özel Ders Seçenekleri ile Her Alanda Başarılı Olun

Öğrenciler, eksiklik duydukları ve anlamadıkları tüm dersler için özel ders alabilirler. Bunun yanı sıra öğretmenler öğrencilerin eksiklerine göre bir program ile eğitim verecektir. Özel ders seçenekleri öğrencilerin isteklerine göre şekillenmektedir. Öğrenciler özel ders seçeneklerini isterse sınavlarına göre, isterlerse de derslerine göre şekillendirebilmektedir.

Hangi alanda ve hangi derste eksikleri olursa olsun öğrencilerin seviyelerine ve düzeylerine göre özel olarak ders programları hazırlanmaktadır. Bu şekilde öğrenciler tüm eksiklerini kapatabilmektedir. Özel ders seçenekleri ile ilgili bir sıralama yapacak olursak;

 1. Geometri,
 2. Matematik,
 3. Kimya,
 4. Fizik,
 5. Biyoloji,
 6. Hızlı okuma,
 7. Hızlı paragraf,
 8. İlkokul hazırlık özel ders,
 9. İlkokul okuma – yazma,
 10. İlkokul bilsem hazırlık kursu.

Tüm Sınavlarınıza Özel Ders Seçenekleri ile Hazırlanın

Özel ders seçenekleri ile öğrenciler istedikleri sınava hazırlanabilmektedir. Matematik özel ders alan öğrenciler, sınavlarında hedefledikleri puanı kolay bir şekilde elde edebilmektedir. Kişiye özel olarak hazırlanan ders programları ile öğrenciler en iyi eğitimi almaktadır.

Üniversite sınavının yanı sıra lise sınavları ve okul sınavlarınız içinde özel ders seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Çeşitli seviyelerdeki sınavlara özel dersler ile hazırlanabilirsiniz. Özel ders alabileceğiniz sınavlar ile ilgili bir sıralama yapacak olursak;

 1. YKS,
 2. DGS,
 3. LGS,
 4. KPSS,
 5. YÖS,
 6. ALES,
 7. YÖKDİL,

Tüm bu sınavlar için eksik hissettiğiniz konular ve dersler için özel ders hizmeti alabilirsiniz.

İstediğiniz Yerde Özel Ders Alma Seçeneğinden Faydalanın

Özel derslerinizi istediğiniz gibi alabilirsiniz. Hangi il ya da ilçede olduğunuz fark etmeksizin evinizde konforlu bir şekilde özel dersler alabilirsiniz. Öğretmeniniz ile evin yanı sıra istediğiniz bir kafede ya da kütüphanede bile ders işleyebilirsiniz. Bunlara ek olarak birde online olarak internet üzerinden de ders alabilirsiniz.

Online ders seçenekleri için bir bilgisayara ve internete sahip olmanız gerekir. Bu şekilde istediğiniz her yerden online dersinizi başlatabilirsiniz. Online dersler internet üzerinden verildiği için öğrenciler istediği dersi tercih edebilmektedir. Öğrenciler kendi evlerinin konforunda internet ile özel ders alabilmektedir.

Profesyonel Özel Dersler ile Herkes Başarılı

Yüz yüze verilen eğitim, öğrencilerin konuyu anlaması açısından oldukça etkilidir. Bu tarz eğitimlerden öğrenciler pozitif olarak etkilenmektedir. Aynı zamanda profesyonel özel ders seçenekleri ile öğrencilerin kişilikleri ve sosyal duygular gelişmektedir. Bilgiye en hızlı ve en güvenilir şekilde ulaşmanın yolu birebir eğitimdir.

Birebir eğitim ile öğrenciler dersleri ve konuları daha iyi anlamaktadır. Bu şekilde başarı kısa süre içerisinde elde edilmektedir. Ayrıca alanında uzman öğretmenlerden alınan birebir dersler ile öğrenciler ilgi duydukları alana yönelebilmektedir.

İsteklerinize Uygun Özel Ders Süreleri

Özel ders süreleri, 40 dakika ders ve 10 dakika teneffüs şeklinde ilerlemektedir. Bu süreler öğretmene, öğrencilere ve bulunulan semte göre değişiklik gösterebilmektedir. Okullardaki saatler taban alınmaktadır. Genel olarak dersler 40 dakika sürmektedir. Bazı durumlarda öğrencinin ya da ailesinin isteklerine göre dikkat ve alı düzeyi göz önüne alınarak hiç ara verilmeden 1 – 2 saat blok dersler yapılabilmektedir.

Özel dersin süresi dersin türüne göre de değişebilmektedir. Bazı dersler daha fazla detay ve daha ağır konular içerdiği için süreler değişebilmektedir. Bunun yanı sıra ders sonlarında ek süre olarak kısa bir özet geçme yapılabilmektedir.

Özel Dersler ile Öğrenciler Büyük Avantajlar Yakalıyor

Özel ders avantajları öğrenciler için oldukça önemlidir. Özel ders ile dersin kalitesi artmaktadır ve dersten alınan verim maksimum düzeye çıkmaktadır. Dersler öğrencinin kendini hazır hissettiği ve algılarının açık olduğu zamanlarda işlenmektedir. Öğretmenler öğrencilerin isteklerine ve seviyesine göre bir ders planlar. Öğrenciler kendi öğretmenlerini seçebilmektedir. İstedikleri ve sevdikleri öğretmenlerden ders alabilirler.

Tüm bunların yanı sıra öğrenciler özel derslerde bildiği konuları tekrar tekrar dinleyerek sıkılmaz. Bilmediği konular dinler, eksiklerini tamamlar ve bu şekilde zaman kaybı yaşamaz. Özel ders alma bu yönden oldukça avantajlıdır.

Özel dersler her zaman dinamik bir şekilde geçmektedir. Konular asla anlaşılmadan geçmemektedir ve anlaşılmayan konular tekrar edilmektedir. Öğretmenler öğrencilerinin sorularını eksiksiz bir şekilde yanıtlamaktadır. Özel derslerde klasik ezber yapma anlayışı yoktur. Konu mantığı ile kavranmaktadır. Özel ders almak isteyen öğrenciler tüm bu faydaları göz önünde bulundurmalıdır ve tercihlerini bu şekilde yapmalıdır.

Adana Online Ders

Adana Online Ders

 

Rekabetin arttığı ve okul temposunun yoğunlaştığı bu dönemde çeşitli sebeplerle takviye eğitime ihtiyaç duyanlara Adem Hoca öncülüğünde Adana özel ders verilmektedir. Uzun süre okul temposuna odaklanamama, uyumsuzluk, belirli konulara ilginin olmaması ve sınava hazırlık gibi çeşitli sebeplerle öğrenciler okul dışında da bireysel olarak eğitime ihtiyaç duyabilmektedir.

Adana’da Özel Ders ile Eğitime Rahat Ulaşım Mümkün

 

İster ilçelerinden isterseniz Adana’nın merkezinde yaşıyor olun her semte birebir öğretmen gitmektedir. Eve gelen öğretmenlerden bireysel olarak eğitim alınmaktadır. Böylece eksik veya geliştirilmesi gereken konular üzerinde daha çok durma şansına sahip olunabilecektir. Tek yapmanız gereken özel ders almak istediğiniz alanı veya akademik beceriyi belirlemek.

Adem Hoca Olarak Aşağıdaki Özel Dersleri Veriyoruz

 

Matematik Özel Ders Biyoloji Özel Ders İlkokul Özel Ders
Geometri Özel Ders Hızlı Paragraf Özel Ders Bilsem Hazırlık Kursu
Fizik Özel Ders Hızlı Okuma Özel Ders Bilsem Hazırlık Özel Ders
Kimya Özel Ders İlk Okul Okuma Yazma Özel Ders

 

Evin Rahatlığında Eğitim İmkanı

 

Zamandan tasarruf etmek için ya da çeşitli sebeplerle internet üzerinden çevrimiçi olarak eğitim almak da mümkündür.  Arzu etmeniz halinde ya öğretmen eve gelmekte ya istediğiniz bir mekanda ya da çevrimiçi olarak ders işlenmektedir. Ders yoğunluğunuza veya kişisel işlerinize göre belirleyebilirsiniz.

Önemli Sınavlar İçin Vazgeçilmez Haline Gelen Özel Dersler

 

Eğitimde başarılı bir şekilde üst seviyeye çıkmak için belirli önemli sınavlar özellikle özel ders almayı gerektirmektedir. İlerleyen zamanlarda alınacak eğitim kalitesi de bu sınavlara bağlıdır.  LGS, DGS, YKS, KPSS, ALES, YÖS, YDS ve YÖK Dil hazırlık kursları Adana özel eğitim tarafından verilmektedir. Öğretmen ile birlikte öğrenciye uygun bir çalışma planı hazırlanarak BİLSEM için özel ders hizmeti de verilmektedir.

Okul Öncesinden LisansÜstü Eğitime Geniş Öğrenci Kitlesi

 

Okul öncesinden eğitimden lisansüstü eğitim için gerekli sınavlara kadar Adem Hoca geniş öğretmen kadrosuyla Adana özel ders imkanlarını genişletmektedir. Özgüven düşüklüğü gibi çeşitli sebeplerle potansiyelini ortaya koyamayan öğrenciler için potansiyelini ortaya çkarmasına yardımcı olacak eğitimciler tarafından eğitim koçluğu hizmeti de verilmektedir. Böylece yeni hedefler belirlenerek performans artışı gerçekleşecektir.

Üniversite İçin Önemli Bir Basamak : Lise Eğitimi

 

Lisede okulda alınan eğitim dışında öğrenciler sıklıkla dershanelere gitmek de ya da özel ders almaktadırlar. İlkokul ve ortaokul özel ders eğitimi gibi lise eğitiminde de konu anlatımı, yazılı sınavlar, çıkmış sorular ve  MEB kazanım kavrama testleri ile geniş bir içeriğe sahip eğitim programları hazırlanmıştır. Matematik, kimya, geometri, fizik ve biyoloji dersleri gibi öğrencilerin zorluk yaşadığı derslerde  özel ders verilmektedir.

Yalnıza Sınav Değil Akademik Becerileri Geliştirmek İçin Adem Hocam

 

Eğitim sisteminde uzunca paragraflar okumak ve okuduğunu anlamak ilkokuldan lisansüstü eğitime kadar kritik öneme sahiptir. Dikkat süresinin oldukça kısaldığı bu dönemde bu beceriyi elde etmek sizi rakiplerinizin ve eski performansınızın çokça önüne geçirecektir.  Bu sebeple Adem hoca önderliğindeki öğretmenler tarafından hızlı okuma, hızlı paragraf üzerine özel ders verilmektedir. Bu eğitimin etkisini yalnızca sözel derslerde değil sayısal derslerde de görebileceksiniz.

Başarılı Bir Eğitim ve Kariyer için Sağlam Bir Temel

 

Çeşitli sebeplerle ilkokulda okuma ve yazmayı öğrenmede zorluk yaşayan çocuklar için Adem hoca yanınızda! Bu akademide öğretmen seçme şansı ile ilkokul okuma yazma için özel ders alma imkanına sahipsiniz. Aynı zamanda ilkokul düzeyindeki diğer dersler için de özel ders alarak sağlam bir eğitim arka planına sahip olabilirsiniz.

Adana Özel Ders İle Başarıya Doğru Adım Adım

 

Özel ders ve bireysel eğitim öğrenmenin en iyi yolu olmakla birlikte özellikle grup içinde başarısız olan öğrencilerin başarılarını artırmada daha gözle görülür sonuçlar elde etmek mümkün. Adana özel ders yalnızca eksik olunan konularda değil özellikle güçlü olunan derslerde de gerekmektedir. Unutmayalım ki öğrenciler birer insan ve her öğrencinin ilgisi yeteneği farklı dersedir. Güçlü yönleri daha da güçlendirmek daha da avantaj sağlayacaktır çoğu zaman.

Adem Hoca İle Aklınızda Soru İşareti Kalmaz!

 

Öğretmenlerle ilgili aklınıza takılan bir durum olduğunda web sitesindeki telefon numarlarından iletişime geçip soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz. Özel ders ücretleri öğrencinin eğitim seviyesine, öğretmenin deneyimine ve evinin uzaklığına göre değişmektedir.  Ücret bilgisi için de aynı şekilde telefon numarasından bilgi alabilirsiniz.

Verimli Bir Özel Ders ile Öğrencilerin Yanındayız!

 

Herkesin algılama ve öğrenme biçimi farklı olduğu için kişiye özel programlar başarı oranını artıracaktır ancak uzun süre devam eden özel derslerin bir takım sıkıntılara sebep olabilmesi muhtemeldir. Adem hoca uzman ekibiyle böyle bir sorunun önüne geçmek için önlemler almakta ve öğrencisinin yanında olmaktadır. Aileye ve özel ders öğretmenlerine profosyonel destek verilir ve zamanla ders seansları düşürülür.

Aileyle Birlikte İş Birliği İçinde Bir Eğitim Planı!

 

Hedefsiz, düzensiz ve iyi yönetilemeyen bir özel ders öğrencide tembelliğe sebep olabilir. Bu sebeple öğrenciler ve ebeveynleri hedef ve beklentilerini önce netleştirmelidir. Daha sonra özel ders almalıdır. Böyle sorunların önüne geçmek için öğrencinin velisi olarak özel eğitim sürecine müdahil olmak gerekmektedir.  Adana özel ders ile veliler uzman öğretmen kadrosuyla uyumlu şekilde öğrenci hakkında iletişim kurabilmektedir.

Adıyaman Online Ders

Adıyaman Özel Ders

 

Adem hoca ve uzman kadrosuyla Adıyaman özel ders imkanı ile öğrenciler artık okul dışında da kişiselleştirilmiş eğitim programı ile kaliteli eğitim alabilecekler.  Üstelik farklı deneyimler ve branşlara sahip bu öğretmen kadrosundan istediğiniz öğretmeni seçme şansına sahipsiniz.  Adem hoca farkı ile ister evde ister okul dışında başka bir yerde isterseniz de çevrimiçi olarak eğitim almak mümkün.

Koşullarıyla Öğrenciye Özel Bir Ders İmkanı

 

Deneyimli ve müfredata uygun eğitimler veren öğretmenlerimiz bizzat eve geliyorlar. Kişisel planlarınıza, uygunluk durumunuza göre okul dışı başka bir mekanda ya da çevrimiçi özel ders de alabilirsiniz.

Her öğrencinin algılama ve öğrenme kapasitesi yani bilgi işleme süreleri farklı olduğu için öğrenciler okul dışında ek derslere ihtiyaç duyabilmektedir. Özellikle bazı öğrenciler için belirli bir grup içinde eğitim verimsiz olabilmektedir.  Sadece eksik kaldığınız derslerde değil becerikli olduğunuz derslerde de ek takviye alarak akademik gücünüze güç katmak için Adem Hoca  Adıyaman özel ders sizlere yardımcı olacaktır.

Adem Hoca Olarak Aşağıdaki Özel Dersleri Veriyoruz

 

Matematik Özel Ders Biyoloji Özel Ders İlkokul Özel Ders
Geometri Özel Ders Hızlı Paragraf Özel Ders Bilsem Hazırlık Kursu
Fizik Özel Ders Hızlı Okuma Özel Ders Bilsem Hazırlık Özel Ders
Kimya Özel Ders İlk Okul Okuma Yazma Özel Ders

 

Öğrenci Yelpazesi Oldukça Geniş Bir Kuruluş

 

Okul öncesi eğitimden lisanüstü sınavlara kadar her yaştan ve eğitim düzeyinden öğrenciye özel ders verilmektedir. Hem okuldaki dersler hem de müfredattaki derslere yardımcı olacak bazı akademik becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmak için de yanınızdayız. Kişiye özel hazırlanmış bir eğitim programı ile çıkmış sorular, meb kazanım testleri, beceri temelli testler ve yazılı sınavlar ile de iyi bir değerlenderme  yapılmaktadır.

Okul ya da okul dışı sınavlara hazırlığın yanı sıra hızlı paragraf ve hızlı okuma alışkanlığı, becerisi edinebilmek mümkün. Bu beceri hem sınavlarda performansı artıracak olup hem de  dikkati ve dolaylı olarak da algılama hızınızı artırarak sosyal yaşantınızı da olumlu etkileyecektir. Aynı zamanda daha yolun başında olan minikler için ilkokul özel derslerinin yanında okuma yazma özel dersi de verilmektedir.

Adıyaman Özel Ders ile Keyifli Bir Lise Müfredatı

 

İyi bir lise eğitimi ileride mesleğinizi ve alacağınız eğitimin kalitesini belirlediğinden oldukça önem arz etmektedir.  Okuldaki yoğun ders temposunun ardından evinizin konforunda üniversite sınavı için Adem hoca ile birlikte sağlam bir temel atalım !

Lisede sınavlara hazırlık için özellikle zorlanılan matematik, geometri, fizik, kimya ve biyoloji özel ders programı ile eksiklerinizi kapatalım.

Gelin, Önemli Sınavlara Birlikte Hazırlanalım !

 

Hemen hemen her yeni bir eğitim seviyesine geçmeden önce sınava girdiğimiz ve öğrenci sayısının oldukça fazla olmasıyla rekabetin fazla olduğu sistemde fark yaratmak gerekli hale gelmektedir.  Ortaokul öğrencilerine LGS hazırlık ve lise öğrencilerine YKS, YÖS hazırlık için özel dersler verilmektedir.

Lisans eğitiminin bitimiyle birlikte iş bulma, lisanüstü eğitim ve lisans eğitimini geliştirme gibi sebeplerle birçok sınav mevcuttur. Adıyaman özel ders imkanı ile KPSS, DGS, ALES, YÖK dil ve YDS sınavlarına tam gaz birlikte çalışacağız.

Desteklerimiz Farklı Yeteneklere Sahip Birçok Çocuk İçin

 

BİLSEM , Özel yetenekli çocukların gelişim potansiyellerini fark etmek amacıyla yapılan bir sınavdır. EB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yalnızca Meb müfredatı için değil öğrencilerimizi BİLSEM hazırlık kursları ile de destekliyoruz. Potansiyellerini ortaya koymaları için Adem Hoca öncülüğünde  özel ders ile sınavlara birlikte hazırlanıyoruz.

Unutmayın ! Sizin Çabanız Sizin Başarınız!

 

Özel ders öğretmeniniz ile ne kadar uyumlu çalışıp eksik kaldığınız, anlamadığınız konular hakkında konuşursanız özel dersten o kadar verim alırsınız. Aynı zamanda ne kadar ders dışında da bireysel bir çaba gösterirseniz başarınız o kadar artacaktır.

Her şeyden önce siz derslerden daha kıymetlisiniz. Her derste iyi olmak ve sürekli başarılı olmak ütopik bir düşüncedir. Güçlü yanlarınızı fark edip daha geliştirmeye odaklanın. Ders programınızı çeşitli sanat, spor ya da diğer sosyal etkinliklerle bütünleştirmelisiniz. Aksi halde süreç sağlıklı işlemeyebilir ve akademik performansa yansıyabilir.

Adem Hoca ile Zonguldak Özel Ders ile Süreç Boyunca Yanınızdayız

 

Öncelikle herkesin öğrenme tarzı ve hızı çeşitli sebeplerle farklı olduğundan kişiye özel olarak ders planı oluşturuyoruz.  Hedefsiz, düzensiz ve iyi yönetilemeyen bir özel ders öğrenciyi tembelliğe iter ve sürekli özel derse bağımlı hale getirebilir.

Peki bu aşamada Adem Hoca ile nasıl yanınızdayız? Profosyonel, deneyimli öğretmenlerimiz haftalık özel ders sayısını kademeli olarak düşürmektedirler. Sürecin ilerleyişi ve öğrencinin durumu hakkında veli ile iş birliğe içinde çalışmakta ve ebeveynlere profosyonel destek sağlamaktadır.

Bize Ulaşın, Aklınızdaki Soru İşaretlerini Giderelim

 

Özel ders almaya karar verdiğiniz web sitemizdeki telefon numarasından bizlere ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Öğretmenlerle ilgili aklınıza takılan bir soru ya da belirtmek istediğiniz sorunları bizlerle paylaşabilirsiniz. Böylece öğrenci, ebeveyn ve özel ders öğretmeniniz ile iş birliği içinde sağlıklı ve verimli bir eğitim süreci geçirebilirsiniz.

Adıyaman özel ders ücretleri hakkında bilgi almak isterseniz yine bu numaradan bilgilendirme alabilirsiniz. Ücretler öğrencinin eğitim seviyesine,  öğretmenin deneyimine ve evinin uzaklığına göre değişim göstermektedir.